Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van de H2Obedding webshop, hierna `klant` genoemd, afgesloten met H2Obedding / Alleene Dave, Hoeklaan 40, 2180 Ekeren, met ondernemingsnummer BE0855.494.270.  Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve wanneer we ze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. 

BESTELLING 
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de bestelknop, of door het versturen van een mail met de bestelling. Mochten we ons ooit duidelijk vergissen qua prijs, dan behoudt H2Obedding zich het recht voor het product niet te leveren en zal het bedrag worden terugbetaald. We brengen je dan ook zo snel mogelijk op de hoogte. Maar uiteraard doen we ons best alles zo goed mogelijk na te kijken. 

AANSPRAKELIJKHEID 
We doen ons best zo goed mogelijke producten te leveren en de informatie zo correct mogelijk weer te geven, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een aankoop of vergissingen in de informatie. De producten worden ook nooit door onszelf geproduceerd, de aansprakelijkheid daarvoor ligt elders. 

VERZAKINGSRECHT 
Op basis van de wet op de handelspraktijken hebben consumenten een verzakingsrecht: je mag de producten binnen 14 dagen na aankoop terugsturen. De klant doet dit op zijn kosten. Bij ontvangst van de goederen zal H2Obedding ze terugbetalen binnen een termijn van ca 7 werkdagen, voor zover ze ongebruikt in originele verpakking zijn en nog in perfecte staat.  Alleen voor de wettelijk bepaalde uitzonderingen - zoals producten op maat  - geldt dit verzakingsrecht niet. Om de aankoop te herroepen, dient u gebruik te maken van het retourformulier.

BETALING 
Je betaalt altijd elektronisch met bancontact op het moment van het sluiten van de overeenkomst of u kan ook vooraf overmaken op ons rekeningnummer BE12 0013 5959 0392.

UITVOERING 
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normaliter zo snel mogelijk na betaling.  Een vertraging geeft geen recht op een schadevergoeding. 

GESCHILLEN 
Voor alle eventuele geschillen dewelke voortvloeien uit deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. 

BINDEND 
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken de Akkoord-knop. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn voor de klant.